Laddar

Environment

MILJÖ


Vi har ett mycket speciellt ansvar som aktör i den näst mest förorenande industrin i världen efter oljeindustrin. Detta måste tas på allvar. Människor behöver kläder, men vi kan bidra till förändring genom att vidta åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi försöker alltid hitta hållbara material och designar alla våra produkter för att vara hållbara alternativ

KEMIKALIER

 

Vi följer EU:s regler kring kemikalier  REACH, och driver även ett förbud mot så kallade ”substanser för stark oro”. Detta är en lista med lagliga substanser som befinner sig i gråzonen då de misstänks vara skadliga.

VATTEN 

 

Traditionell klädproduktion använder mycket vatten, speciellt för att färg garn, trådar och tyger. Vi letar ständigt efter nya material och tekniker som kräver mindre vattenanvändning under produktion. Ett exempel på en sådan teknik är färglösning; en färgningsteknik som inte kräver vatten och som använder avsevärt mindre kemikalier än normal färgning. Digitala tryck är också ett väldigt effektivt sätt att spara både vatten, el och material. Läs mer om våra hållbara material och processer here.

KOLDIOXIDAVTRYCK 

 

Vi följer upp på våra långsiktiga mål och tittar kontinuerligt på sätt att minska våra koldioxidutsläpp. En stor del av våra koldioxidutsläpp (48 %) kommer från produkttransporter.

Vårt koldioxidavtryck har minskat med 43 % mellan år 2013 och 2018, främst tack vare en minskning av lufttransporter vilket idag endast utgör 2 procent av den totala varutransporten.

Andra områden som bidrar till koldioxidutsläpp är våra affärsresor (29 %), våra lokaler (butiker, kontor; 21 %) samt kontorsmaterial (2 %). Att flyga i jobbet har en betydande miljöpåverkan, men våra utsläpp från jobbresor har mer än halverats 2018 jämfört med 2013 och vi har för avsikt att fortsätta den trenden.