Hållbarhet

5. Produktion & Mänskliga rättigheter

Björn Borg är en mångårig medlem av Amfori och tillämpar Amfori BSCI Code of Conduct. Detta innebär att fabrikerna som tillverkar våra plagg kontrakteras för att följa vissa bestämmelser runt mänskliga rättigheter, säkerhet och arbetsvillkor. Dessa regler följer t.ex. FN:s vägledande principer för företag kring mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens konventioner och deklarationer.

Oberoende inspektionsföretag utför slumpmässiga kontroller som tittar på tretton olika områden. En viktig del av deras arbete är att säkerställa att leverantörer uppfyller våra krav kring arbetsvillkor och säkra arbetsmiljöer i våra fabriker.

Vi skickar även vår egen personal på fabriksinspektioner två gånger om året.

Vår produktion

Produkterna i våra kollektioner som släppts under 2018 produceras i dessa fabriker:

På grund av vårt indirekta förhållande till våra underleverantörer (leverantörer av till exempel vävning och färgning som kontrakterats av fabrikerna som syr våra kläder) sätter vi press genom vår uppförandekod för leverantörer. Vi arbetar även med förebyggande åtgärder så som fabriksinspektioner, kemiska tester samt produktutveckling av till exempel mindre vattenberoende produktionstekniker. Allt för att minimera vårt miljöavtryck, säkerställa att mänskliga rättigheter följs. och att. våra konsumenter får en säker slutprodukt.