http://www.bjornborg.com/media/catalog/category/mysa-bg.jpg

Socialt Ansvar

 

Vi på Björn Borg vill ta vårt ansvar och strävar efter att vara en god samhällsmedborgare. Att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor är viktigt för oss! Det handlar om att produkterna ska vara säkra, hålla hög kvalitet och tillverkas på ett hållbart sätt, att de individer som arbetar för Björn Borg ska behandlas med respekt och ha rimliga arbetsvillkor samt att arbeta för att minimera verksamhetens belastning på miljön.

 

MYSA – samhällstödjande projekt

Sedan 2010 har Björn Borg gett ekonomiskt stöd till organisationen MYSA (Mathare Youth Sports Association), som sedan 25 år tillbaka arbetar i slumkvarteren i Nairobi, Kenya, för att engagera och utveckla barn genom lagsport och samhällsaktiviteter. MYSA kombinerar sportaktiviteter och skol- och utbildningssatsningar med exempelvis HIV/AIDS-program och miljöskydd. Sammanlagt har mer än sex miljoner kronor samlats in för detta ändamål från försäljning av produkter ur Björn Borg Kids-sortimentet.

 

Miljöfrågor

Förpackningar
Våra produkter levereras i förpackningar gjorda i återvinningsbara material och vi utvärderar hela tiden nya, miljövänliga förpackningsalternativ.

Transporter
Vi har som policy att koldioxidutsläpp ska tas i beaktande vid val av transportsätt och att det minst miljöbelastande transportsättet ska väljas. För att påverka vår miljö så lite som möjligt transporterar vi därför den absoluta merparten av våra produkter med båt, flygtransporter står idag endast för en mindre del av transporterna. Våra produktleveranser går normalt direkt från produktionslandet till distributörerna på respektive marknad, vilket genererar mindre utsläpp och lägre kostnader än om de hade gått via ett centrallager.

Användning av slutprodukten
Slutkundens tvättning av produkten står faktiskt för den allra största miljöpåverkan. Vi uppmanar därför våra kunder att tvätta i lägre temperaturer, använda mindre tvättmedel och lufftorka tvätten.

Hållbara material
Vår policy är att miljöaspekten ska vara en beslutsfaktor vid materialval i design- och inköpsprocessen. Vi bevakar löpande utvecklingen vad gäller alternativa, mindre miljöbelastande material, till exempel ekologisk bomull.

Vi är måna om att ha god kontroll över användningen av kemikalier i våra produkter. För att få tillverka Björn Borgs produkter måste tillverkaren uppfylla de krav som finns angivna i REACH (förordning som uttryckligen förbjuder vissa skadliga kemikalier), dessutom måste våra tillverkare följa Björn Borgs egna riktlinjer avseende kemikalieanvändning i produktion.

 

Socialt ansvar

Arbetsförhållanden
Vi jobbar medvetet med ett begränsat antal leverantörer för att underlätta en löpande dialog och en närmre relation vilket möjliggör en god inblick i produktionsförhållandena.
Vi är även anslutna till BSCI, en branschsammanslutning som verkar för att förbättra arbetsförhållandena i tillverkningsledet. Vi tillämpar BSCI uppförandekod som bland annat innefattar krav på rätten till facklig anslutning, förbud mot diskriminering, rätt till rimlig lön och förmåner, förbud mot barnarbete, begränsning av övertid, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

 

Särskilda projekt

Björn Loves John
Sommaren 2011 lanserades en kollektion med fyra kalsongmodeller designade av Björn Borg och John McEnroe. Av försäljningsintäkterna donerades fyra procent till välgörande ändamål genom John & Patty McEnroe Foundation som stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer.

Turning the lights off 
Under våren 2012 uppmanade vi våra konsumentera att släcka ljuset. Naturligtvis finns det roligare saker att göra i mörkret, men inte minst sparar man el och därmed våra natur-resurser. Kampanjen sammanföll i tid med Earth Hour den 31 mars. 

Cut the crap
Kollektionen ”Cut the crap” som lanseras under 2012 är resultatet av ett projekt som syftar till att återanvända spillmaterial från produktionen. Två olika stuvbitar med tryck, från sådant, spillmaterial, sätts samman till ett nytt underklädesplagg. Minskad belastning på miljön och ett plagg med unik design!

Choose your country and language

Please note, changing country site will empty your shopping cart!